Uppdrag

Vi är övertygade om att en bra relation skapas genom ett stort förtroende, ömsesidig förståelse för ämnet och uppgiften och en gemensam strävan mot samma mål. Sådana relationer blir både framgångsrika och långa. Många av våra uppdragsgivare har vi känt och arbetat med i över 10 års tid.

Välanvänd forskarillustration

Visar hur målen i Agenda 2030 hänger samman där de samhälleliga och ekonomiska målen är beroende av målen som relaterar till bios | SDG Wedding Cake

Ett visuellt verktyg för företag

Ett nytt sätt för företag att se på hållbarhet baserat på planetens gränser. | Planetary Possibilities

Stoppa ekocidbrott

Ett internationellt evenemang inför FNs miljökonferens Stockholm +50. | Ecocide Law – Stockholm legacy

Hållbar kemi för hållbara lösningar

Erbjuder en masterutbildning för att lösa viktiga miljö-, och klimatförändringsproblem. | Material- och miljökemi

Ramverk för planetens gränser

Visualisering av nio planetariska gränserna inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas i generationer framöver​. | Planetary Boundaries

Rapporter om stigande havsnivåer, stormar och havens ekosystem

Tillgängliggör forskning om hur klimatförändringarna påverkar kustnära länder.​ | Ocean risks reports

Forskningsbaserad innovation för lagersaldon

Varumärkesutveckling, paketering och kommunikation av AI lösning. | Akuret

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Beslutsstöd till politiker och andra samhällsaktörer genom att sammanfatta årets tio viktigaste vetenskapliga klimatinsikter. | 10 New Insights in Climate Science

Ett verktyg för resursanvändning och cirkularitet

Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn. | Revamp

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet. | Havet.nu

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav. | SeaBOS

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön. | Skansen – Baltic Sea Science Center

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata

Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar. | BRRDS.IO

Mat för ett friskare hav

Återintroducerar underutnyttjade arter i det svenska köket för att bidra till ett friskare hav. | Baltic Fish