Azote

Det är i mellanrummen det händer

Vi tror på text och bild. Vi tror på det som händer i mellanrummen; i mellanrummen mellan ord och rader. Mellan en bild och betraktaren. Och det är med hjälp av verktygen Text och Bild som vi tillsammans bygger berättelser som kan medverka till en annan - önskvärd - framtid.

Snart fyller Azote 20 år. Och det är en ganska brådmogen tjugoåring. Med åren har vi, precis som allt levande, hunnit utvecklas. Från ett idémässigt embryo till en krypande, nyfiken ettåring och till nu – en relativ världsvan typ. Men trots en frekvent utveckling finns en stark kärna av övertygelse. En trefaldig kärna. Och det är om den kärnan det här blogginlägget kommer handla om.

För det första – omfamna komplexiteten
Kommunikation är ett verktyg för kunskapsutbyte (ibland sammanblandas det med en massa andra syften. Men vi står stadigt i den här övertygelsen). Vi står även stadigt i övertygelsen om att Inte Underskatta Mottagaren. Vi som jobbar med kommunikation måste därför sluta rådge våra kunder/chefer/uppdragsgivare att kommunicera komplexitet på ett allt för förenklat sätt. Vi kan inte “cherry picka” en enskild fråga som hör hemma i ett komplext system. Vi kan inte välja ETT av målen ur Agenda 2030. Det finns ingen USP när det kommer till hållbarhetskommunikation. Vi måste alltså våga omfamna komplexiteten!

“Inte sällan förkortas och förenklas budskap med argumentet att vi människor inte har den uppmärksamhet som krävs.”

För det andra – uppmärksamheten finns!
Inte sällan förkortas och förenklas budskap med argumentet att vi människor inte har den uppmärksamhet som krävs. Man hänvisar ofta och gärna till vår ytterst korta uppmärksamhet på i snitt 1,7–2,5 sekunder i sociala medieflöden. Men. Hur lång uppmärksamhet har vi inte för en spännande serie med åtta säsonger och 15 avsnitt per säsong på Netflix? Problemet kanske inte är uppmärksamheten? Det kanske är innehållet? Vi som kommunikatörer behöver engagera för att förtjäna uppmärksamhet.

För det tredje – its all about förtroende
Allt (eller nåväl, nästan allt) handlar om förtroende. Och förtroende tar tid att bygga men går fort att rasera. I dagens komplexa värld behöver vi som jobbar med kommunikation även förstå sakfrågorna. Vi går så långt som att säga att det faktiskt är vårt ansvar. För antalet varumärken som raseras till följd av klantigt utformade reklam- och marknadsföringskampanjer accelererar i takt med att kunder och mottagare förstår allt mer. Mottagarna utvecklas – men många byråer verkar leva kvar i en era som härstammar från Mad Men-epoken.Vi älskar att borra i de här frågorna. Och vi kommer fortsätta borra i dem i den här bloggen. En blogg som är till för dig och mig. En plats där även Du som läsare kan vara gästskribent. Bara dra iväg ett mail till  och berätta mer om dig och vad du brinner för och vill skriva om.

Siri Maassen

Strateg - [email protected]

To top