Image

Braxen.nu

Ökat fiske av brax och id för att minska övergödningen i Östersjön

Projektet Baltic Fish vill återintroducera brax och id i svenska skolkök.

Stiftelsen Race for the Baltic drev projektet Baltic Fish som gick ut på att få flera att äta mer av fiskarterba braxen och id. För det skapar inte bara nya arbetstillfällen – det bidrar även till en bättre havsmiljö.

Östersjön är ordentligt övergödd, vilket innebär att vissa fiskarter inte alls trivs medan andra stormtrivs. Det senare gäller för fiskarterna braxen och id. Glädjande nog är dessa fiskar riktigt duktiga på att binda den överproduktion av näring som finns i havet.

Med denna insikt syftade projektet Baltic Fish till att öka fisket av braxen och id för att på så sätt balansera ekosystemet – och minska övergödningen. Projektet valde att börja med att återintroducera fiskprodukter av dessa arter i offentliga kök runt om i Sverige. För att göra detta möjligt tog de hjälp av Azote. Vi tog fram ett lättillgängligt och tydligt budskap och ansvarade för konceptutveckling och projektets kommunikationsstrategi. Detta resulterade i en webbsida och grafisk profil för att förstärka och förmedla projektets budskap. Ett tydligt mål för projektet var att skapa en efterfrågan på braxen och id varför vi skapande en kampanj för att möta försäljningsmålet där allt material självklart var förankrat i aktuell marin forskning.

produkt

Vill du veta mer?

Hör av dig till [email protected] eller läs om fler uppdrag

Image

Skansen

En utställningsresa om biologisk mångfald i rulltrappsformat

Image

Planetary Possibilities

Ett visuellt hållbarhetsverktyg för företag

To top