Image

Planetary Possibilities

Ett visuellt hållbarhetsverktyg för företag

Planetary Possibilities förtydligar hur en affärsomställning inom planetens gränser blir en möjlighet.

Idén om att ta fram ett visuellt verktyg för företag i syfte att tänka nytt kring hållbarhet inom näringslivet skapades i nära samarbete mellan Azote och Prosperous Planet – en byrå förhållbar affärsutveckling. ​

Planetary Possibilities är ett verktyg som förtydligar att inte behöver vara en kostnad och regleringar inte behöver vara begränsande utan snarare att en affärsomställning inom planetens gränser är en möjlighet. Verktyget utgår från de planetära gränserna och exemplifieras med olika konkreta case. ​

Vi var med och utvecklade verktyget hela vägen från idé till release samt tog fram grafiskt manér, webbsida och presentationsmaterial.

produkt

Vill du veta mer?

Hör av dig till [email protected] eller läs om fler uppdrag

Image

Skansen

En utställningsresa om biologisk mångfald i rulltrappsformat

Image

Braxen.nu

Ökat fiske av brax och id för att minska övergödningen i Östersjön

To top