Image

Skansen

En utställningsresa om biologisk mångfald i rulltrappsformat

Följ med på en resa från havets botten till stadsduvans flygfärd över hustaken.

Azote fick i uppdrag att bygga en utställning om biologisk mångfald i Skansens 40 meter långa rulltrappa. Genom att låta besökaren följa med på en resa från havets botten till stadsduvans flygfärd över hustaken visualiseras den bredd av arter som Sverige kan bjuda på. Vi valde även att ljudsätta utställningen med specialkomponerad ljud-design för att förstärka upplevelsen under den 80 sekunder långa färd som tar besökaren upp på Skansens högsta punkt.

Utställningen invigdes på Skansen under sommaren 2022.

produkt

Vill du veta mer?

Hör av dig till [email protected] eller läs om fler uppdrag

Image

Braxen.nu

Ökat fiske av brax och id för att minska övergödningen i Östersjön

Image

Planetary Possibilities

Ett visuellt hållbarhetsverktyg för företag

To top