Image

Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Havet.nu främjar engagemanget och intresset för den marina forskningen

I samarbete med flera lärosäten har vi utvecklat en digital lärplattform som samlar information, nyheter och fakta om havet på en och samma plats. Arbetet startade redan 2007 och sedan dess har vi varit med och utvecklat hemsidan havet.nu samt stöttat med idéutveckling, vision och mål såväl som målgruppsanalyser och design.

Havet.nu främjar engagemanget och intresset för den marina forskningen genom att berätta om aktuella och viktiga havsmiljöfrågor. Genom åren har webbplatsen vuxit och är idag en av de viktigaste plattformarna för forskare, myndigheter och alla som arbetar med – eller är intresserade av – havsmiljöfrågor.

produkt

“Genom åren har webbplatsen vuxit och är idag en av de viktigaste plattformarna för forskare, myndigheter och alla som arbetar med – eller är intresserade av – havsmiljöfrågor.”

Vill du veta mer?

Hör av dig till [email protected] eller läs om fler uppdrag

Image

Skansen

En utställningsresa om biologisk mångfald i rulltrappsformat

Image

Braxen.nu

Ökat fiske av brax och id för att minska övergödningen i Östersjön

To top