SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund
SeaBOS är ett globalt initiativ som sammanför världens tio största fiskeföretag med ledande forskare i ett partnerskap för att verka gemensamt mot en hållbar omställning och produktion av fiske och skaldjur.

Att skapa konsensus och enighet mellan tio av världens största fiskeföretag kan låta som en utmaning och nästintill omöjligt. Men tillsammans med forskare på Stockholm Resilience Centre, och med en idé om hur transformation faktiskt kan ske genom att samla nyckelaktörer, så har man lyckats. En viktig komponent är såklart kommunikationen – både den interna och externa. Vi har därför stöttat SeaBOS genom att ta fram en webbplats, olika digitala kommunikationstjänster, formgivning av material och en visuell identitet som gett initiativet en tydlig riktning.

Vill du veta mer om SeaBOS?

Malin Gullstrand

Fler uppdrag

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Sammanfattar årets viktigaste vetenskapliga insikter inom klimatförändringarna och erbjuder kunskap och beslutsunderlag till politiker och samhälle.

Tar tillvara på resurser och skapar cirkularitet

Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
Prosperous Planet

Antropocen – en game changer för alla företag

Stöttar företag som förstår att hållbarhet är en förutsättning för framgång
Skansen - Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.
BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata

Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar.

Contact

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Follow us