Image

SweDev

Ett medlemsbaserat nätverk för att stärka samarbetet inom forskarsamhället

Swedish Development Research Network (SweDev) kopplar samman forskare och samhällsaktörer i ny satsning från Stockholm Environment Institute

Swedish Development Research Network (SweDev) är ett medlemsbaserat forskarnätverk som syftar till att öka samarbetet mellan forskarna, men även möjliggöra att policy och praktik i högre grad baseras på den senaste forskningen.

Azote fick i uppdrag av Swedish Development Research Network att bygga en webbsida och ta fram en utvecklingsplan för medlemsnätverket. Målet var att göra utvecklingsforskningen mer tillgänglig över lärosätenas gränser samt öka utbytet mellan forskare och beslutsfattare så att allt mer av både policy och praktik baseras på den senaste forskningen.

Genom SweDev finns nu möjlighet för forskare att dels lista sina kompetenser och publikationer och dels hitta samarbeten med andra forskare och viktiga samhällsaktörer.

produkt

"Då utvecklingsforskning är ett tvärvetenskapligt område behövs en samlingsplats där alla som på olika sätt bidrar till den forskningen kan hitta varandra, ta del av varandras arbete och skapa nya samarbeten”

Vill du veta mer?

Hör av dig till [email protected] eller läs om fler uppdrag

Image

Skansen

En utställningsresa om biologisk mångfald i rulltrappsformat

Image

Braxen.nu

Ökat fiske av brax och id för att minska övergödningen i Östersjön

To top