Skansen – Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön
Idén om att skapa en plats för Östersjön på Skansen föddes för många år sedan. Men det var först 2018 som portarna till Baltic Sea Science Center slog upp dörrarna för allmänheten.

Vi fick det spännande uppdraget att producera stora delar av innehållet i de utställningar som finns bakom dörrarna på Baltic Science Center på Skansen i Stockholm. Vi tog fram animationer och text till ljud och bild som berättar om Östersjöns miljö med interaktivitet och delaktighet i centrum. Allt utgår självklart från den senaste forskningen.
Detta uppdrag sammanvävde vår vetenskapliga värdegrund och vår kreativitet till att bli en pedagogisk och lärorik fysisk och digital plats om livet i Östersjön.  

Förutom den fysiska utställningen har vi även tagit fram och producerat  undervisningsmaterial i form av en hemsida och ett digitalt läroverktyg. Läroplattformen används av skolor för att öka elevernas kunskap och engagemang om Östersjöns miljö. 

Vårt samarbete med Skansen har fortsatt och inkluderar även produktion av en ljudslinga på sju olika språk för att målgruppsanpassa och tillgängliggöra utställningsmaterialet. Just nu arbetar vi vidare med ett projekt där elever som besöker BSSC har möjlighet att lära sig ännu mer om forskning genom att samla in kunskap om hur klimatförändringarna påverkar havsmiljön.  

Siri Maassen

Fler uppdrag

Kontakt

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Följ oss