Skansen – Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön
Idén om att skapa en plats för Östersjön på Skansen föddes för många år sedan. Men det var först 2018 som portarna till Baltic Sea Science Center slog upp dörrarna för allmänheten.

Azote fick i uppdrag att producera stora delar av innehållet i de utställningar som finns bakom dörrarna på Baltic Science Center. Projektet innehöll allt från animationer och text till ljud och bild som berättar om Östersjöns miljö med interaktivitet och delaktighet i centrum. Allt är självklart baserat på den senaste forskningen. Detta projekt sammanvävde vår vetenskapliga värdegrund och kreativitet till att bli en pedagogisk och lärorik plats om livet i Östersjön.  

Förutom den fysiska utställningen har vi även tagit fram och producerat  undervisningsmaterial i form av en hemsida och ett digitalt läroverktyg. Läroplattformen används av skolor för att öka kunskapen och engagemanget om Östersjöns miljö. 

Vårt samarbete med Skansen har fortsatt och inkluderar även produktion av en ljudslinga på sju olika språk för att målgruppsanpassa och tillgängliggöra utställningsmaterialet. Just nu arbetar vi vidare med ett projekt där elever som besöker BSSC har möjlighet att lära sig ännu mer om forskning genom att samla in kunskap om hur klimatförändringarna påverkar havsmiljön.  

Vill du veta mer om Skansen – Baltic Sea Science Center?

Siri Maassen

Fler uppdrag

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Sammanfattar årets viktigaste vetenskapliga insikter inom klimatförändringarna och erbjuder kunskap och beslutsunderlag till politiker och samhälle.

Tar tillvara på resurser och skapar cirkularitet

Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.
Prosperous Planet

Antropocen – en game changer för alla företag

Stöttar företag som förstår att hållbarhet är en förutsättning för framgång
BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata

Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar.

Contact

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Follow us