Vad innebär en hållbar omställning inom planetens gränser?

Tillsammans med universitet, organisationer och företag i framkant av omställningen sprider vi kunskap och hållbara innovationer i samhället.

Vetenskap

Vi visualiserar och kommunicerar forskning för att sprida ny kunskap om viktiga frågor till rätt målgrupper.

Innovation

Vi stöttar entreprenörer, hjälper till att föra ut innovationer och faciliterar samarbeten för en utveckling inom planetens gränser.

Högskolor och universitets tredje uppgift - den så kallade samverkansuppgiften - handlar om att dela med sig av kunskap. Att underlätta för denna kunskapsdelning ser vi som vår huvuduppgift.

Aktuella uppdrag

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Beslutsstöd till politiker och andra samhällsaktörer genom att sammanfatta årets tio viktigaste vetenskapliga klimatinsikter.
Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.
Skansen - Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.
BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata

Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar.

Vi är Azote

Azote är specialister på kommunikation som bidrar till en omställning inom planetens gränser. Därför hjälper vi forskare att nå ut med ny kunskap, entreprenörer att sprida sina innovationer och företag att lyckas med en hållbar affär.

Vi består av en kreativ kärna med ett stort nätverk av specialister. Vår kunskap, tillsammans med vårt starka personliga engagemang, är något som förenar oss.

Vi samarbetar med universitet, myndigheter, civilsamhället samt med små och stora företag. Vi är övertygade om att en bra relation skapas genom ett stort förtroende, ömsesidig förståelse för ämnet och uppgiften, och en gemensam strävan mot samma mål. Sådana relationer blir både framgångsrika och långa. Många av våra uppdragsgivare har vi känt och arbetat med i över 10 års tid.