Share knowledge
Inspire change

We facilitate sustainable transformation through inspirational and accessible science communication.

Beställ Azotes lilla

handbok i kommunikation!

Uppdrag

Välanvänd forskarillustration

Visar hur målen i Agenda 2030 hänger samman där de samhälleliga och ekonomiska målen är beroende av målen som relaterar till bios | SDG Wedding Cake

Ett visuellt verktyg för företag

Ett nytt sätt för företag att se på hållbarhet baserat på planetens gränser. | Planetary Possibilities

Stoppa ekocidbrott

Ett internationellt evenemang inför FNs miljökonferens Stockholm +50. | Ecocide Law – Stockholm legacy

Hållbar kemi för hållbara lösningar

Erbjuder en masterutbildning för att lösa viktiga miljö-, och klimatförändringsproblem. | Material- och miljökemi

Ramverk för planetens gränser

Visualisering av nio planetariska gränserna inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas i generationer framöver​. | Planetary Boundaries

Rapporter om stigande havsnivåer, stormar och havens ekosystem

Tillgängliggör forskning om hur klimatförändringarna påverkar kustnära länder.​ | Ocean risks reports

Lärosäten

Vi tillgängliggör forskning för att skapa förutsättningar för en rättvis omställning inom planetens gränser.

Kultur och samhälle

Vi aktiverar och engagerar civilsamhället med hjälp av kunskapsspridning.

Företag

Vi stöttar företag genom att visualisera och kommunicera förändringsresan för en hållbar värld.

Samverkan

Vi bygger och faciliterar samarbeten för att öka takten i omställningsarbetet.

Vi är Azote

Vi skapar förutsättningar för hållbar transformation genom inspirerande och tillgänglig forskningskommunikation. 

Vi samarbetar med lärosäten, organisationer samt med små och stora företag. Vi är övertygade om att en bra relation skapas genom ett stort förtroende, ömsesidig förståelse för ämnet och uppgiften och en gemensam strävan mot samma mål. Sådana relationer blir både framgångsrika och långa. Många av våra uppdragsgivare har vi känt och arbetat med i över 10 års tid. 

Azote består av en kreativ kärna med ett stort nätverk av specialister. Vår kunskap, tillsammans med vårt starka personliga engagemang, är något som förenar oss.