10 New Insights in Climate Science

Årets tio viktigaste klimatinsikter
Sammanfattar årets viktigaste insikter inom klimatvetenskapen

Varje år kommer forskare fram till mängder av ny kunskap och viktiga insikter som behöver nå beslutsfattare och andra delar av samhället i syfte att skapa den omställning inom planetens gränser som är så avgörande för allt liv på jorden. Men forskningen är ofta en ogenomtränglig massa som både är svår att hitta och att ta till sig. På webbplatsen 10insightsclimate.science har årets forskning inom klimatförändringarna sammanfattats. Här visar vi, med hjälp av animationer och illustrationer,  de viktigaste forskningsresultaten under året som har gått. Resultatet har redan gett politiker och andra samhällsaktörer värdefulla insikter. Dessutom bidrar sammanställningen med förståelse för den ständigt växande och förbättrade kunskapen om våra planetariska klimatsystem och hur vi människor påverkar, och påverkas, av dem.

Vill du veta mer om 10 New Insights in Climate Science?

Jerker Lokrantz

Fler uppdrag

Tar tillvara på resurser och skapar cirkularitet

Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.
Prosperous Planet

Antropocen – en game changer för alla företag

Stöttar företag som förstår att hållbarhet är en förutsättning för framgång
Skansen - Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.
BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata

Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar.

Contact

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Follow us